Tietosuojaseloste

Yhteyshenkilö: Tom Kangas, (mellakkafestival@gmail.com tai hoodfestkuopio@gmail.com)
Rekisterin nimi: Westside Events Oy / Tapahtumat
Rekisterinpitäjä: Westside Events Oy
Yhteystiedot: Tuottajantie 61, Seinäjoki
Henkilötietolaki (523/199) 10 §
Laatimispäivä 7.5.2019

Rekisterin tietosisältö:
Henkilöiltä kerätään henkilötietoja sekä muita tarvittavia tietoja. Tietojen antaminen on pakollista.

Rekisterin käyttötarkoitus:
Tietoja kerätään Westside Events Oy:n sidos- ja asiakasryhmiltä. Westside Events Oy tallentaa henkilötiedot rekisteriinsä, ja tietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:

– asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitaminen ja hallinta
– mahdollisista työtehtävistä tiedottominen
– eri asiakas- ja sidosryhmille suunnattujen palveluiden ja toimintojen järjestäminen, kehittäminen ja toteuttaminen
– tapahtumista viestiminen ja tiedottaminen eri asiakas- ja sidosryhmiä koskevista käytännön asioista

Rekisterin tietolähde:
Tiedot rekisteriin saadaan Google Docs verkkolomakkeiden kautta, jonka henkilöt itse täyttävät. Lisäksi tietoja kerätään suoraan henkilöiltä niin, että yhteyshenkilö tai muu vastuuhenkilö kerää kootusti tiedot ja toimittaa ne Westside Events Oy:lle.

Tietojen luovuttaminen:
Westside Events Oy ei luovuta tietoja eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja käsitellään Google-palvelussa. Henkilötiedot on kuitenkin suojattu henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin käsittelyn periaatteet:
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja sähköisessä muodossa Google Drive järjestelmässä, joka on suojattu Googlen tarjoamien suojauksien avulla. Järjestelmän sisäänpääsy edellyttää jokaiselta henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt Westside Events Oy:n työntekijät, jotka ovat salassapitovelvollisia.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen:
Henkilötiedot säilytetään kolmen vuoden ajan tulevien vuosien viestintää varten. Tiedot voidaan hävittää myös rekisteröidyn omasta pyynnöstä.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on arkistoituna. Tietoja voidaan korjata ja ne voidaan poistaa henkilön omasta pyynnöstä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen:
Westside Events Oy voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan tarvittaessa rekisteröidyltä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikä rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, 029 56 66700, tietosuoja@om.fi